FÖRELÄSARE

Följande föreläsare deltar vid en eller flera av programpunkterna. Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan komma att ske!

Allan Abbott,
universitetslektor i fysioterapi och medicine doktor. Verksam på Karolinska Institutet och Linköpings universitet samt Bond University i Australien. Fokus på rehabilitering och utfall efter ländryggskirurgi. Har även varit fysioterapeut för rugbylag i Australien samt forskat kring simrelaterade skador.

Mattias Ahldén, specialistläkare inom ortopedi och verksam på Orthocenter / IFK-kliniken. Disputerade på  Sahlgrenska akademin 2013 med en avhandling som fokuserade på rekonstruktion av främre korsbandet baserat på kliniska studier och registerstudier. Forskningen fokuserar även på impingement i höften och höftledsartroskopi.

Per Aspenberg, professor i ortopedi på Linköpings universitet. Forskar bland annat kring läkning av sen- och benvävnad, påverkan av olika läkemedel samt kring hur läkningen kan påskyndas.

Adad Baranto, överläkare inom ortopedi och ryggkirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare på Göteborgs universitet. Forskningen fokuserar på ryggbesvär och höftproblem hos idrottare. Är även verksam som idrottsmedicinare och läkare för BK Häcken och Assysriska AB.

Svante Berg, medicine doktor och överläkare på Stockholm Spine Center. Introducerade diskproteskirurgi i Sverige 1999, vilket även är ett av hans forskningsområden. Har bland annat jämfört resultaten av diskproteskirurgi med steloperation samt följer upp långtidseffekterna av ingreppen.

Hanna Björnsson Hallgren, specialistläkare inom ortopedi på Universitetssjukhuset i Linköping och medicine doktor. Forskning kring behandling av subacromiell smärta och rotatorkuffrupturer.

Mats Börjesson, professor i folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet på Gymnastik- och Idrottshögskolan, överläkare i kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Var en av dem som utarbetade informationen i FYSS kring förebyggande och behandling av sjukdomar samt deltog vid utformandet av de nationella riktlinjerna kring sjukdomsförebyggande metoder. Ordförande i Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Kai-Håkon Carlsen, professor i pediatrik med inriktning respiratorisk medicin och allergologi vid Oslo Universitetssjukhus samt professor i idrottsmedicin vid Norweigan School of Sports Sciences. Forskningen inom idrottsmedicin har bland annat varit inriktad på astma och bronkiell hyperreaktivitet hos elitidrottare.

Björn Cratz, sjukgymnast verksam på Aktiva Rehab i Linköping med inriktning på ortopedisk medicin och idrottsmedicin.Specialiserad i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Olof Dahlqvist Leinhard, verksam på CMIV (Centrum för medicinsk visualisering). Han disputerade 2010 med avhandlingen Quantitative Magnetic Resonance in Diffuse Neurological and Liver Disease och är idag junior lektor vid Linköpings universitet.

Katarina Ehrenborg, med dr vid Lunds universitet, leg. sjukgymnast. Styrelseledamot i Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Studerar bland annat effekten av träning på det idrottande hjärtat med hjälp av MR under vila och vid ansträngning.

Jan Ekstrand, professor i idrottsmedicin på Linköpings universitet, vice ordförande i UEFAs medicinska kommitté och leder Football Research Group som på uppdrag av UEFA bedriver forskning om fotbollsskador i professionell fotboll.Var en tidig föregångare för studier kring förebyggande av skador inom fotboll.

Andy Franklyn-Miller, medicine doktor, chef för avdelning för rehabilitering och forskning på Sports Surgery Clinic, Dublin, Irland. Har bland annat arbetat som lagläkare inom det brittiska olympiska roddlandslaget och i engelska, australiensiska och nyazeeländska rugbyligor. Forskar kring biomekaniska interventionsmodeller vid ljumsk- och underbenssmärta och knäskador, skadeprevention och anatomi samt är en av författarna till Clinical Sports Anatomy.

Anne Fältström, kliniskt verksam som fysioterapeut på sjukgymnastiken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, samt doktorand vid Linköpings universitet med fokus på främre korsbandsskador, mer specifikt riskfaktorer för och effekter av att få en andra korsbandsskada. Fysioterapeut för superettanlaget Jönköping Södra IF.

Håkan Gauffin, överläkare i ortopedi på Universitetssjukhuset i Linköping samt forskar kring knäskador inom idrott. Lagläkare för Linköpings FC.

Hege Grindem, fysioterapeut och forskare på Norsk Idrettsmedisinsk Institutt och Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering, Seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshögskole, Oslo. Avhandlingen var inom ämnet knäfunktion och idrottsaktivitet efter icke-operativ eller kirurgisk behandling av främre korsbandsskador.

Kristofer Hedman, doktorand i fysiologi vid Linköpings universitet. Studerar bland annat hjärtats anpassning till belastning av typerna volym- respektive tryckbelastning exempelvis vid träning.

Theresa Holmgren, universitetsadjunkt i fysioterapi och medicine doktor på Linköpings universitet. Forskningen fokuserar på specifik axelträning bland annat för patienter med långvarig subacromiell smärta.

Jonas Jacobsson, flerfaldig Paralympisk medaljör inom sportskytte som har tävlat sedan 15-årsåldern och hittills har vunnit 17 guld i Paralympics och 19 VM-guld. Arbetar idag som mentor och resursperson inom Sveriges Olympiska Kommitté och inom Svenska handikappidrottsförbundet. Jacobsson är också medicine hedersdoktor vid Linköpings universitet.

Kajsa Johansson, medicine doktor, universitetslektor i fysioterapi och avdelningschef på avdelningen för fysioterapi på Linköpings universitet. Forskningsfokus kring subacromiell smärta och träning för att förbättra prestation och förebygga skador inom handboll.

Jon Karlsson, professor i ortopedi och idrottstraumatologi vid Sahlgrenska akademin samt överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemedlem i CIF (Centrum för Idrottsforskning) och ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgry and Orthopedic Sports Medicine) och författare till ett antal idrottsmedicinböcker såsom "Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering" och "Fotbollsmedicin". Forskning inom bland annat främre korsbandsskador och fotledsskador och dess åtgärder.

Karim Khan
, professor på University of British Columbia, Vancouver, Kanada, och chef för Research and Education Centre at Aspetar, Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital. Kanadensisk idrottsläkare och forskare som brinner för fysisk aktivitet som en metod för att främja hälsa och med särskilt focus på fallprevention bland sårbara äldre. Khan är bland annat chefredaktör för British Journal of Sports Medicine och en av författarna till boken Clinical Sports Medicine.

Karolina Kristenson, leg läkare och doktorand vid Linköpings univeristet. Medlem i Football Research Group. Forskar kring riskfaktorer för skada i elitfotboll, med fokus på klimat- och underlagsfaktorer.

Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet i Stockholm. Forskar bland annat om inflammatoriska tillstånd i lungor och luftvägar.

Hanna Lindblom, universitetsadjunkt på Linköpings universitet samt doktorand inom implementering och träningseffekter av det skadeförebyggande träningsprogrammet Knäkontroll inom ungdomsidrott. Även involverad i en studie kring effekter av styrketräning på klimakteriebesvär.

Maria Lindblom, överläkare i medicinsk radiologi vid Universitetssjukhuset i Linköping och inriktad framförallt mot skelett- och akutradiologi.

Peter Magnusson, professor vid Bispebjerg Hospital i Köpenhamn/Köpenhamns universitet som bland annat studerar struktur och funktion hos senor och stödjevävnader och dess kraftöverföring, anpassning till aktivitet/inaktivitet och åldrande samt behandlingssvar vid skador av stödjevävnader.

Mikael Mattsson, med dr, lektor på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Forskning främst inriktad på hjärtats och cirkulationens anpassning till uthållighetsarbete.

Christina Mikkelsen, med dr, fysioterapeut. Arbetar på Capio Artro Clinic i Stockholm. Disputerade 2006 på avhandlingen "Rehabilitation following bone-patellar tendon-bone graft ACL reconstruction".

Jens Nestorson, överläkare inom övre extremitetssektionen på ortopedkliniken Universitetssjukhuset i Linköping. Forskar inom armbågstraumatologi (fraktur och instaiblitet). Är dessutom lagläkare för Åtvidabergs FF.

Katarina Nilsson Helander, överläkare, ortopedkliniken Hallands sjukhus, Kungsbacka. Disputerade 2009 inom området hälsenerupturer, behandling, utvärdering och komplikationer. Fortsatt forskning inom området i samarbete med Sahlgrenska Akademin/SU.

Agnethe Nilstad, fysioterapeut för Norges U 15-17-fotbollslag för flickor. Knuten till Oslo Sports Trauma Research Center och disputerade 2014 med en avhandling kring skador och riskfaktorer inom kvinnlig elitfotboll och med fokus på screening och prevention av främre korsbandsskador.

Eva Nylander, professor i klinisk fysiologi, inriktning kardiovaskulär medicin vid Linköpings universitet, överläkare på Fysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping. Har bland annat studerat hjärtfunktionens anpassning till träning.

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap vid Linköpings universitet och föreståndare för CMIV (Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering) som är ett multidisciplinärt forskningscentrum initierat av Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland och Sectra AB. Forskar bland annat inom flera olika former av radiologi, bildbehandling och visualiseringsmetoder.

Harald Roos, docent och överläkare i ortopedi. Knuten till Lunds universitet. Forskning bland annat kring främre korsbandsskador och dess konsekvenser. Mångårig lagläkare för Helsingborgs IF och stor erfarenhet av behandling av idrottare med höft- och ljumskbesvär.

Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet. Forskar bland annat om effekter och mekanismer av träning hos friska och sjuka.

Kristian Thorborg, docent och specialistsjukgymnast inom idrottsmedicin. Är ansvarig för den idrottsmedicinska forskningen på Physical Medicine & Rehabilitation Research vid Köpenhamns universitet. Primära forskningsområden är höft- och ljumskskador och idrottsskadeprevention.

Rodolfo Tavana, specialist i ortopedi och idrottsläkare. Han har många års erfarenhet av att arbeta som lagläkare i professionella idrottsklubbar i fotboll och basket, och är medicinskt ansvarig för fotbollsklubben AC Milan.

Yelverton Tegner, professor i idrottsmedicin och specialist inom ortopedi. Har bland annat utvecklat ett mycket spritt sätt för att värdera aktivitetsnivå efter knäskada (Tegner activity scale) och arbetat med handläggning av hjärnskakning hos idrottsmän. Sedan 1974 verksam som lagläkare för Luleå hockey. För närvarande även lagläkare för damlandslaget i fotboll.

Toomas Timpka, professor inom socialmedicin vid Linköpings universitet som bland annat forskar om epidemiologi, metodik för dokumentation och prevention av idrottsskador. Senaste åren framförallt varit inriktad mot friidrott och överbelastningsskador.

Ulrika Tranaeus, naprapat och medicine doktor i psykologi med inriktning idrott vid Högskolan i Halmstad / Karolinska Institutet. Forskar kring skador inom innebandy och prevention av dessa bland annat genom psykologiska insatser såsom stresshantering.

Hans Tropp, adjungerad professor i ortopedi/ryggkirurgi på Linköpings universitet samt kliniskt verksam som överläkare på ryggkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Forskningsinriktningen är ryggradsdeformiteter och kirurgisk behandling av långvarig ryggsmärta.

Markus Waldén, medicine doktor och specialistläkare inom ortopedi och enhetschef för läkarna på ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad-Ystad. Forskar kring skadeepidemiologi och prevention av skador inom fotboll vid Linköpings Universitet, medlem i Football Research Group.