Abstrakt/fria föredrag

Ta chansen att skicka in ett abstrakt för muntlig presentation under vårmötet i Linköping och att på mötet kort presentera din forskning och ge andra möjlighet att ta del av denna.

Inskick av abstrakt stängde 2015-03-15 och inskickade abstrakts har bedömts av ett vetenskapligt råd. Accepterade abstrakts kommer att publiceras i tidskriften Svensk Idrottsmedicin.

Alla presentatörer förväntas stå för sin egen resa och uppehälle samt registreringsavgift.