Organisation för vårmötet

Joanna Kvist, mötesgeneral
E-post: joanna.kvist@liu.se

Organisationskommitté
Joanna Kvist
Mats Hammar
Martin Hägglund
Hans Tropp
Björn Cratz
Håkan Gauffin
Theresa Holmgren
Sofia Sunnerud
Hanna Lindblom

Programkommitté
Martin Hägglund
Sofia Sunnerud
Håkan Gauffin