Tema: Idrottsmedicin - Vägen till framgång

Idrottsmedicinens mission är att genom rådgivning, prevention och behandling underlätta för alla att kunna leva ett mer fysiskt aktivt liv. Framgång i detta avseende kan vara alltifrån att kunna vara fysisk aktiv trots sjukdom eller handikapp till att kunna nå Olympens höjder i tävlingssammanhang.

Våra forskningsresultat och kliniska erfarenheter måste nå ut till hälso- och sjukvården, idrottsföreningar, idrottslärare, tränare, och de idrottsaktiva, men också till allmänheten liksom till våra framtida idrottsmedicinare, dvs studerande inom medicin och vård. För att kunna leva upp till vår mission bedriver vi inom idrottsmedicinen forsknings- och utvecklingsarbete.

Genom att delta i vårt vårmöte 2015 i Linköping är Du en viktig ambassadör för Idrottsmedicinen och kommer att få inspiration och kunskaper till nytta för idrottsmedicinen – och därmed för alla som vill uppnå framgång och ett hälsosamt liv.

Varmt välkommen! 


AKTUELLT
Nu är det efteranmälan som gäller, maila till congress@grandtravel.se för efteranmälan eller ändringar i din anmälan.

NYTT 20150429!
Programmet har uppdaterats och förhoppningsvis blir det inga fler ändringar nu. Se mer på sidan Vetenskapligt program.

Ladda ner vårmötets app: Idrottsmedicinskt Vårmöte 2015 (endast för iOS).

Hashtag för mötet i sociala medier: #SFAIM2015