Välkommen till Vårmötet 2018

Nytt format på Vårmötet 2018
Boka den 26 och 27 april för Vårmötet i Stockholm. Vi har gjort en del förändringar och vill testa hur detta slår ut. Under Vårmötet 2018 kommer du:
• Lyssna på 7 sessioner om det senaste inom svensk idrottsmedicin – Hälsenerupturer, Korsbandskirurgi, Fysiologi och återhämtning, Hjärnskakningar, Hjärtat, Höftartroskopi och Doping och kosttillskott. Inga parallella föreläsningar! Alla lyssnar på och diskuterar samma frågor.
• Varje session är 90 minuter och inleds med 4-5 korta föreläsningar av genomgående svenska experter och avslutas med ca 30 minuters diskussion och frågor. Allt på svenska.
• Vi avslutar med en paneldiskussion om ”Återgång till idrott” med tränare, medicinare och aktiva.
• Dessutom blir det för fria föredrag och årsmötesförhandlingar.
• En utställning med cirka 20-30 utställare.
• Kostnaden för vårmötet är kraftigt sänkt jämfört tidigare år och är 2 000 sek.
 I detta ingår förutom alla föreläsningar kaffe, luncher och inte minst mingelbuffé på torsdagskvällen.
Allt går av stapeln på Aula Medica, Karolinska Institutet den 26 och 27 april. Ledorden för konferensen är ”Tillsammans! Hur gör vi? Hur bör vi”.
Anmälan på www.varmote.nu.