LITTERATURLISTA FÖR KURSER I IDROTTSMEDICIN
Denna lista är ett förslag på böcker som är tillämpliga i avsnitt och kan täcka delar av undervisningen för både steg 1- och steg 2 kurserna i idrottsmedicin

Rekommenderad kurslitteratur på steg 1 kurs

Skador inom idrotten;  Renström P, Peterson L

Sjukdomar, Läkemedel och idrott; Eriksson B, Mellstrand T mfl – 
 
Rekommenderad kurslitteratur på steg 2 kurs

Clinical Sports Medicine 3rd edition ;Brukner P, Kahn K –
http://www.clinicalsportsmedicine.com/thirded.pdf

Övrig litteratur inom Idrottsmedicin

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering  2011;  Roland Thomeé, Leif Swärd, Jon Karlsson

FHI 2008:4 redaktör: Agneta Ståhle, Yrkesföreningar för fysisk aktivitetYFA

FHI – Helen Askebro, utredare och Mia Wadman

FYSS ll ISBN: 978-91-7257-543-1 2008
   
Styrketräning – för idrott, motion och rehabilitering; Thomeé,R, Augustsson J, Wernbom M, Augustsson S, Karlsson J
978-91-85433-551 2008

Träna din kondition; Forsberg A, Woxnerud K. HC Holmberg
91-87660-36-9 2002

Idrottsskador - förebygga, behandla & rehabilitera; Roald Bahr, Sverre Maehlum 
9188941833 2004

Anatomi för idrotten; Robert S. Behnke, Anette Glad
978-91-85433-52-0 2008
   
Idrottsnutrition Jeukendrup; A, Gleeson M, Broholmer
978-91-85433-27-8 2007
   
Best T Evidence-Based Sports Medicine. Great Lakes Athletic Trainers Association Winter Meeting. Madison WI.   2006
   
FOTBOLLSMEDICIN  Ekstrand J, Karlsson J
9188474062 1998
   
Motion och Idrottsskador och deras rehabilitering; Karlsson J, Thomée, R,Martinsson L, Swärd,L  
91-88940-11-X  1997

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder; Hassmén N., Hassmén P 
91-85433-29-2 2008
   
Idrottarens Återhämtningsbok; Kenttä G, Svensson M
978-91-85433-50-6 2008
   
Dopingfri idrott ; Olinder K, Berglund B 
91-88941-64-7  2004
   
Träna smart – undvik överträningssyndrom; Kenttä G, Hassmén P
Powers och Howley Exercise Physiology  
91-88940-45-4. 1999

Tidskrifter
Svensk Idrottsmedicin, Svensk Idrottsmedicinsk Förenings medlemstidning
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports (SJMSS) – vår gröna vetenskapliga tidning
Svensk Idrottsforskning – CIF:s tidning som bara kostar 100,-/år!
Svensk Idrott
Tidskrift om svensk idrott och idrottsforskning.
Medicine and Science in Sports and Exercise (MSSE)
Den sannolikt mest spridda tidskriften med tillämpad idrottsvetenskaplig forskning.
British Journal of Sports Medicine (BJSM) – allmän idrottsmedicin
Clinical Journal of Sports Medicine (CJSM) – allmän idrottsmedicin
American Journal of Sports Medicine (AJSM) – idrottstraumatologi, AOSSMs tidskrift
Arthroscopy – idrottstraumatologi, speciellt –kirurgi, ISAKOS tidskrift
Knee Surgery, Sports Traumatology and Arthroscopy (KSSTA) – idrottstraumatologi, ESSKA:s tidskrift
Acta Physiologica Scandinavica
Anrik nordisk tidskrift med blandat fysiologiskt innehåll, däribland muskel- och träningsfysiologi.
Journal of Applied Physiology
En av de mer betydelsefulla tidskrifterna inom muskel- och träningsfysiologi. Dessutom finns det många artiklar om effekterna av hög höjd, extrema temperaturer m.m.
Journal of Physiology
Inflytelserik brittisk tidskrift med grundforskningsbetoning.

Användbara, bra hemsidor
Idrottsmedicin:
www.svenskidrottsmedicin.se

Litteratur:
www.sisuidrottsböcker.se
www.lww.com
www.humankinetics.com
http://bjsm.bmj.com

Antidoping:
www.wada-ama.org
www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2

FYSS & FaR:
www.fyss.se
www.yfa.se¨

Bunkefloprojektet Skol –idrott hälsoprojektet
http://www.bunkeflomodellen.com/

Aktuell Beteendevetenskap Idrottsforskning
http://gup.ub.gu.se/gup/record/index.xsql?pubid=46161 SVEBIS ÅRSBOK 2006

Sports is medicine
http://www.sportsmedicine.osu.edu/contacts.htm