Om Oss


Vision
"ska vara en ledande kunskapsaktör, och verka för fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte och för ett säkert idrottande"  

Föreningens primära målsättningar är:
• att föreningens verksamhet drivs med hög kvalitet och evidensbaserat kunskapsinnehåll
• att sprida kunskap om fysisk aktivitet och idrottsmedicin till hälso- och sjukvården, idrottsrörelsen, skolan och allmänheten
• att alla med intresse för, eller som aktivt arbetar med, fysisk aktivitet och idrottsmedicin ska vara medlemmar i föreningen och/eller en delförening
• att stärka samarbetet med universitet och högskolor, RF och dess specialförbund, SOK, landsting och andra nationella aktörer