Förteckning över arbetsgrupper

Om du har funderingar rörande speciella frågor inom våra arbetsgruppers område, kontakta sammankallande i respektive grupp.

NamnBefattning
 1Anna NylénRedaktionskommittén för tidningen
2Marie OlofssonHemsida, Medier & Sponsorer
 3Jane Salier-ErikssonMedlemsrekrytering
4Lennart DückhowDelföreningar
5Eva ZeisigKommande Vårmöten
 6Anders StålmanUtbildningsgruppen