Våra Verksamheter

Vår verksamhet är uppdelat på följande områden...

En heltidanställd på kansliet

Att driva igång vårmöten, vetenskapliga program

Tidningen Svensk Idrottsmedicin

Att ha frekventa massmediakontakter

Vår internationell medverkan i North West European Chapter of FIMS och European Federation of Sports Medicine

Våra åtta delföreningar runtom i landet

Vetenskaplig kommitté.

Utbildningskommitté

Yrkessektioner

Verksamhetsberättelser