Hedersmedlemmar/ tidigare Ordföranden

Ejnar Eriksson
Ordförande. i SIMF 1978-1981
Läs CV

Lennart Kaijser
Ordförande i SIMF 1981-1983
Hedersledamot 1995

Bengt Eriksson
Ordförande. i SIMF 1983-1985

 

 

Lars Peterson
Ordförande i SIMF 1985-1987

Per Renström
Ordförande. i SIMF 1987-1989
Hedersledamot 1992
Läs CV

Åke Andrén-Sandberg
Ordförande. i SIMF 1989-1991
Hedersledamot 2006

Christer Rolf
Ordförande 93-95       
Hedersledamot 2007

Sven-Anders Sölveborn
Ordförande 95-97
Hedersledamot 2007

Jon Karlsson
Ordförande SIMF 1999 - 2001
Hedersledamot 2011

Pär Herbertsson
Ordförande i SIMF år 2001-2003
Hedersledamot 2010

Carl Johan Sundberg,
Ordförande 2003-2005
Hedersledamot 2013

Läs CV

Harald Roos
Ordförande SIMF 2005-2008
Hedersledamot 2012

Mats Olsson
Hedersledamot 1995
Läs CV


Bengt Sevelius
hedersledamot 1998
Läs CV

Gunnar Grimby
Hedersledamot 2000
Läs CV


Lennart Ericsson
Hedersledarmot  2001.
Arbetat som produktchef på CIBA läkemedel och sedan 1997 på Novartis läkemedel.

Björn von Post
Hedersledamot 2001

Artur Forsberg
Hedersledamot 2005
Läs CV


Leif Swärd
Hedersledamot 2005

Björn Ekblom
Hedersledamot 2008
Läs CV

Arne Ljungqvist
Hedersledamot 2009
Läs CV

Gunnar Borg
Hedersledamot 2008

Ronny Lorentzon
Hedersledamot 2008

Anders Faager
Hedersledamot 2009

Jan Ekstrand
Hedersledamot 2010
Läs CV

Inger Setterberg
Sekreterare 1999-2007
Hedersledmaot 2011

Michael Kjaer
Hedersledamot 2012
Läs CV


Ann-Kristin Andersson
Kanslist 1991-2013
Hedersledamot 2013
 

Yelverton Tegner
Hedersledamot 2015

Jack Lysholm
Hedersledamot 2015

Tönu Saartok
Hedersledamot 2016


Karin Larsén
Hedersledamot 2017

Eva Blomstrand
Hedersledamot 2018


Avlidna Hedersmedlemmar

Sten Insulander, ordförande i SIMF 1952-1957
Rudolf Ullmark, ordförande  i SIMF 1957-1968
Sten-Otto Liljedahl, ordförande  i SIMF 1968-1971
Rolf "Lammet" Ljungqvist
Ivar Palmer
Per Strömbäck 
Sture Roden
Eva Faxén
Kassör i SIMF 1985-1987
Nils Rydell Ordförande. i SIMF 1971-1978
Bengt Saltin
Per-Olof Åstrand
Nils Westlin