Styrelsen 2017-2018

Ordförande
Med dr, leg läkare, specialist i ortopedi
Eva Zeisig


Vice. Ordförande
Med dr, leg sjukgymnast.
Christina Mikkelsen


2:e vice ordförande
Leg sjukgymnast, docent KI, specialist idrottsmedicin
Anette Heijne


Sekreterare
Leg. sjukgymnast, universitetslektor, professor och docent
Joanna Kvist


Kassör
Leg sjukgymnast, MSc
Jane Salier-Eriksson


Ordinarie Ledamot och Vetenskaplig Sekreterare trauma
Med dr, leg läkare, specialist i ortopedi
Anders Stålman


Ordinarie ledamot och Vetenskaplig Sekreterare
Docent i idrottsvetenskap, leg läk. idr.lärare
lektor Gymnastik och Idrottshögskolan
Eva Andersson


Ordinarie ledamot
Med dr, fysiolog
Jessica Norrbom


Ordinarie ledamot
Leg. sjukgymnast
Richard Frobell


Suppleant
Med dr, leg läkare, specialist i ortopedi
Markus Waldén


Ordinarie Ledamot. Sammankallande i Napratsektionen
Leg. Naprapat
Anna Lundeberg

 


Ordinarie Ledamot, delföreningsrepresentant.
Leg fysioterapeut.
Lennart Dückhow


Suppleant för delföreningsrådsrepresentanten
Leg läkare, spec i allmänmedicin
Deniz Sabathin


Suppleant
Dietist, PhD
Stefan Pettersson


Past President
Docent i ortopedi
Magnus Forssblad


Chefredaktör
Hälsopedagog. Journalist
Anna Nylén