Företagsmedlem

Företagsmedlemskap i Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin inbjuder företag
verksamma inom områden med idrottsmedicinsk anknytning att ansluta sig till
föreningen som stödjande medlem. Samtidigt som Ni stödjer svensk idrottsmedicin
ger det Er ett bra kontaktnät bland idrottsmedicinare av olika kategorier;
idrottsortopeder, allmänläkare, kardiologer, fysiologer, idrottslärare,
kiropraktorer,naprapater,sjukgymnaster,sjuksköterskor, m.fl. i Sverige.

Ladda ner bif fil

Anmälningsblankett för företagsmedlemskap