Kontakt Kansli

Marie Olofsson

Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Tuna Industriväg 4
15330 Järna
Telefon: 08-55010200
Fax: 08-55010409
E-post