Sektioner i SFAIM

Fysioterapeut- / Sjukgymnastsektion

2:vice ordförande Fysioterapeut/ sjukgymnastektionen
Ordförande: Marita Harringe


För att bli medlem i fysioterapeut-/Sjukgymnastsektionen, måste du har fullt medlemskap i moderföreningen.
Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den
skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se


Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund sektion för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

 


Naprapatsektionen

Anna Lundeberg  sammankallande och ledamot i styrelsen
Leg. Naprapat  

För att bli medlem i Naprapatsektionen, måste du har fullt medlemskap i moderföreningen.
Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den
skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se


Kiropraktorsektionen

Sammankallande i kiropraktorsektionen
Michael Matton

För att bli medlem i Kiropraktorsektionen, måste du har fullt medlemskap i moderföreningen.
Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den
skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se