Sektioner i SFAIM

Fysioterapeut- / Sjukgymnastsektion

2:vice ordförande Fysioterapeut/ sjukgymnastektionen
Ordförande: Annette Heijne
Ledamot: Anna-Karin Lindskogen
Ledamot: Petter Backteman
Ledamot: Britta Kockum

För att bli medlem i fysioterapeut-/Sjukgymnastsektionen, måste du har fullt medlemskap i moderföreningen.
Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den
skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se


Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund sektion för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

 


Naprapatsektionen

Anna Lundeberg  sammankallande och ledamot i styrelsen
Leg. Naprapat  

Sektionens hemsida 

För att bli medlem i Naprapatsektionen, måste du har fullt medlemskap i moderföreningen.
Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den
skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se


Kiropraktorsektionen

Sammankallande i kiropraktorsektionen
Michael Matton

Sekreterare:
Sofia Hedlund

Ledamöter:
Anna Brolenius

Peder Fridheim

Andreas Hägglund

För att bli medlem i Kiropraktorsektionen, måste du har fullt medlemskap i moderföreningen.
Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den
skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se


Barn idrott och hälsa (ej aktiv)

”Barn, idrott och hälsa” är en intressegrupp som genom kunskapsförmedling önskar inspirera andra som arbetar med barn och ungdom. Viktigt är att utbilda idrottsledare, föräldrar och unga idrottsutövare om kroppens fysiologiska funktioner, barns motoriska utveckling, samt betydelsen av kost och träning.

De folkhälsofrämjande områden gruppen i första hand vill verka för är:
- Ökad fysisk aktivitet i förskolan och skolan, förbättrade förutsättningar för spontanidrott
- Motverka ”avbrott” från fysisk aktivitet i tidig ungdomsålder
- Sprida kunskap om de positiva effekterna av daglig rörelse 
 
Gruppen fokuserar också på medicinska frågeställningar i samband med idrottande under uppväxtåren: 
- Förbättra förutsättningar i samband med idrott för barn och ungdom med kronisk sjukdom
- Förmedla kunskap och information kring infektion och idrott samt om plötslig hjärtdöd bland idrottande ungdomar
- Uppmärksamma möjliga sidoeffekter av extensiv träning i tidig ålder

Aktiviteter:
Arrangera föreläsningar i aktuella områden i ämnet barn, idrott och hälsa under Idrottsmedicinskt vårmöte

För att bli medlem i Barn idrott och hälsa sektion, måste du har fullt medlemskap i moderföreningen.
Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se


Idrottstraumatologisk sektion (ej aktiv)

Idrottstraumatologisk sektion
Jan Ekstrand, Jon Karlsson, Magnus Forssblad, Richard Frobell, Harald Roos.
Håkan Alfredson, Carl Askling, Suzanne Werner

För att bli medlem i idrottstraumatolisk sektion, måste du
har fullt medlemskap i moderföreningen. Kriterierna för att bli medlem;
Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den
skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se