IM Väst

Kontaktperson:
Lennart Dückhow
Sveagatan 17
413 14 Göteborg
Telefon bost. 031-12 33 85
Mobil: 0734-120466
Email: lennart.duckhow@tele2.se

Im Väst hemsida


Sök IMV-stipendiet i idrottsmedicin!
IMV utlyser ett stipendium om SEK 5000:- avsett att ”speciellt stödja en
resa eller vistelse där avsikten är att studera idrottsmedicin, ett krav är
att man måste vara medlem Im Väst.
Stipendiet kan inte användas för de ordinarie stegkurserna i Svensk Idrottsmedicinsk förenings regi.
Ansökan, fritt formulerad, tillställes IMV:s styrelse på adress
Jennie Classon email: Jennie.classon@gmail.com
Ålvägen 6, 434 96 Kungsbacka