Abstrakt/fria föredrag

Välkommen att skicka in abstrakt till vårmötet 25-26 april 2019 i Göteborg.

Pris kommer att delas ut för bästa presentation och bästa poster i vardera kategori trauma och fysiologi.

Abstrakt ska vara på svenska. Sista dag att skicka in den 10 mars 2019.
Skickas till anders.stalman@ki.se.

Alla presentatörer förväntas bekosta sin egen resa, uppehälle samt registreringsavgift

Mall för abstrakt: