Efternamn:

Förnamn:

Adress:

Postnr:

Ort:

Telefon:

E-mail:

Fakturaadress om annan än ovan:

Medlem i SFAIM moderförening

Allergier:

Yrke:

För att anmälan skall vara giltig måste du godkänna SFAIMs integritetspolicy

Namnunderskrift(anmälan är bindande):