Namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Fakturaadress:

e-post:

Telefon:

Företag:

Deltar på Get-together:

Deltar på avslutningsmiddag:

Specialkost:

Yrke:

Medlem i huvudförening (SFAIM)

Genomgått steg 1-kurs:

För att anmälan skall vara giltig måste du godkänna SFAIMs integritetspolicy
Jag godkänner

Underskrift (anmälan är bindande):