Namn:

Efternamn:

Fakturaadress:

Postnr:

Ort:

Arbetsplats:

Email:

Telefon:

Medlem i huvudförening SFAIM

Medlem i Fysioterapeuterna

Allergi:

Ska även delta på konferensen 30/11 på GIH(separat anmälan måste göras via hemsidan)

Yrke:

För att anmälan skall vara giltig behöver du godkänna SFAIMs intergritetspolicy

Namnunderskrift (Anmälan är bindande)