Namn:

Faktura adress:

Post nummer:

Ort:

Mobil:

E-post

Företag:

Yrke:

Medlem i huvudförening SFAIM

Allergier:

För att anmälan skall vara giltig måste du godkänna SFAIMs integritetspolicy

Namnunderskrift(anmälan är bindande)