Här ändrar du dina kontaktuppgifter

Du kan också skicka in ändrade kontaktuppgifter via mail: kansli@svenskidrottsmedicin.se


Namn:

Medlemsnummer:

Ny Adress:

Nytt efternamn:

Tidigare efternamn:

Ny Mailadress:

Nytt telefonnummer:

Ny fakturaadress: