TIDSKRIFTEN

Svensk Idrottsmedicin
Tidningen utkommer fyra gånger per år i en upplaga på 2.000 ex. Den är organ för Svensk Idrottsmedicinsk Förening, som är en sektion av Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är tvärfacklig och består av 5 medlemskategorier som var och en bildar en sektion i föreningen: Barn Idrott och hälsa, Idrottstraumatologi, sjukgymnaster, naprapater, kiropraktorer.

Du som är medlem i SFAIM eller prenumerant, får tillgång till online tidskriften Idrottsmedicin..
Önskar du inloggningsuppgifter, meddela detta till kansli@svenskidrottsmedicin.se

Utgivning Svensk Idrottsmedicin

Utgivningsuppgifter 2019.


SJSM

Information om SJSM

Från och med 2018 har du som medlem ingen prenumeration på Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Möjligheten att logga in för att läsa tidskriften har utnyttjats av ett fåtal medlemmar vilket inte motiverar kostnaden för samtliga medlemmar. Hör av dig till kansliet om du har några frågor.