Välkommen till Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Vi är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention, rehabilitering.


BJSM

British Journal of Sports Medicine (BJSM) är en del av medlemskapet i SFAIM!
Alla medlemmar får tillgång till tidskriften via inloggning på hemsidan!
Klicka här för att logga in >>

Nästa nummer publiceras i oktober och har många artiklar från svenska författare! Redaktörer för detta nummer är Mats Börjesson och Jón Karlsson.

Visste du att du även kan lyssna till intressanta podcasts på aktuella ämnen och söka efter artiklar i arkivet! 


SJSM

Som fullvärdig medlem i SFAIM får du också:Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports (6 nr/år)tidskriften kan du som medlem också få online anmäl detta till kansli@svenskidrottsmedicin.se  skriv i ämnesraden online till SJSM.
Tidskriften Idrottsmedicin (4 nr/ år).


Företagsmedlemmar

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till SFAIM årsmöte
Fredag den 8 maj
Kl: 16.25
Lokal: Crusellhallen

Levnadsvanedagen den 3 Februari 2015

"Levnadsvanor tjugofyra/sju"

Programmet handlar om hur stress, sömn och alla våra levnadsvanor påverkar hälsan dygnet runt 24 timmar, 7 dagar i veckan.

Den 3 februari 2015 kl 915.30
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm