Välkommen till Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Vi är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention, rehabilitering.Nyhet

NYHET FRÅN JULI 2013
British Journal of Sports Medicine (BJSM) som en del av medlemskapet i SFAIM!
Tidskriften som alla medlemmar får tillgång till via inloggning på hemsidan!
Klicka här för att logga in >>


Som fullvärdig medlem i SFAIM får du också:Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports (6 nr/år)tidskriften kan du som medlem också få online anmäl detta till kansli@svenskidrottsmedicin.se  skriv i ämnesraden online till SJSM.
Tidskriften Idrottsmedicin (4 nr/ år).Företagsmedlemmar

Inbjudan till svenskt temanummer av British Journal of Sports Medicine (BJSM).
Se bifogad bilaga!

Skicka gärna ett mail till Mats/Jón (se mejladress i bifogat dok.),
när ni submittat en artikel eller när ni vet att ni säkert skall submitta. Då kan vi hålla reda på bidragen.
Deadline för submission kommer att vara i Juni.