Tidskriften

Svensk Idrottsmedicin
Tidningen utkommer fyra gånger per år i en upplaga på 2.000 ex. Den är organ för Svensk Idrottsmedicinsk Förening, som är en sektion av Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är tvärfacklig och består av 5 medlemskategorier som var och en bildar en sektion i föreningen: Barn Idrott och hälsa, Idrottstraumatologi, sjukgymnaster, naprapater, kiropraktorer.